EVROPSKA KOMISIJA

Domača stran

Kampanja

In order to access the campaign material in other languages, please visit the following sites :
- Campaigns Low Resolution
- Campaigns High Resolution
- Logo Low & High Resolution
- Press release

Film kampanje – Pravice potnikov Odpovedan let? Odpovedan let? Prospekt za zračni promet


Film kampanje – Pravice potnikov Izgubljena prtljaga? Vsak ima pravico potovati Prospekt za železniški promet


Film kampanje – Pravice potnikov Vlak ima zamudo? Zaznamba in obvestilo


Film kampanje – Pravice potnikov Film kampanje – Pravice potnikov