EVROPSKA KOMISIJA

Domača stran

Pravice potnikov med potovanjem v vodnem prometu

Uredba o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh je bila objavljena 17. decembra 2010 kot Uredba 1177/2010. Veljati bo začela 18. decembra 2012; pred tem datumom navedene pravice ne veljajo.

Ta uredba se uporablja za potnike:

  • ki uporabljajo potniške storitve, pri katerih je pristanišče vkrcanja na ozemlju države članice;
  • ki uporabljajo potniške storitve, pri katerih pristanišče vkrcanja ni na ozemlju države članice, pristanišče izkrcanja pa je na ozemlju države članice, pod pogojem, da storitev opravlja prevoznik iz Unije;
  • na križarjenjih, pri katerih je pristanišče vkrcanja na ozemlju države članice.

Vendar ta Uredba ne velja za potnike, ki potujejo na ladjah, ki so registrirane za prevoz največ 12 potnikov, na ladjah, katerih posadka ne šteje več kot tri osebe ali pri katerih celotna razdalja prevoza ne presega 500 metrov v eno smer, na izletih in ogledih znamenitosti ali na ladjah na nemehanski pogon.

Nove pravice med drugim vključujejo:

v primeru odpovedi ali zamud pri odhodu, ki presegajo 90 minut:

  • zagotovljeno vračilo ali preusmeritev;
  • ustrezno pomoč (na primer prigrizke, obroke, osvežilne pijače in po potrebi nastanitev za največ tri noči, pri čemer se krijejo stroški do 80 EUR na noč);

v primerih zamude pri prihodu ali odpovedi potovanj:

  • nadomestilo v višini od 25 % do 50 % cene vozovnice;

zaščito za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo:

  • nediskriminatorno obravnavo in brezplačno posebno pomoč za invalidne osebe ter osebe z omejeno mobilnostjo v pristaniščih in na krovu ladij ter finančno odškodnino za izgubo ali poškodbo njihove opreme za pomoč pri gibanju;

pravico do obveščenosti:

  • minimalna pravila o informacijah za vse potnike pred potovanjem in med njim ter splošne informacije o njihovih pravicah v pristaniščih ter na krovu ladij;

reševanje pritožb:

  • prevozniki in upravitelji pristanišč vzpostavijo mehanizem za obravnavo pritožb, ki je na voljo potnikom;
  • ustanovitev neodvisnih nacionalnih organov za izvajanje Uredbe, vključno z uporabo kazni, kadar je to potrebno.

Za dodatne informacije