EVROPSKA KOMISIJA

Domača stran

Pravice potnikov
pri potovanju z vlakom

Vrh okvira z vsebino

Pravica do pritožbe

Praviloma morate pritožbe vložiti pri železniškem podjetju, ki je vozovnico izdalo, bodisi na njihovem mestu za prodajo vozovnic ali v centralnem oddelku za stranke. Zahtevek lahko vložite tudi pri katerem koli drugem prevozniku v železniškem prometu, ki sodeluje pri prevozu. Če gre za osebno poškodbo, veljajo posebna pravila.

Pritožbo lahko vložite tudi pri organu, ki je odgovoren za izvrševanje Uredbe o pravicah potnikov, ali pri drugem neodvisnem organu za reševanje pritožb v vaši državi (seznam v tem prospektu ter na ec.europa.eu/passenger-rights).

Dno okvira z vsebino
praznoZaznamba in obvestilo

Kaj morajo narediti potniki, če menijo, da so bile kršene njihove pravice?

Če menite, da so bile kršene vaše pravice v skladu z zakonodajo o pravicah potnikov v železniškem prometu:

  • morate najprej kontaktirati železniško družbo ali vodjo železniške postaje.
  • Če niste zadovoljni z njihovim odgovorom, lahko vložite pritožbo pri enem od nacionalnih izvršilnih organov.

OPOMBA: Pritožbe je načeloma treba vložiti v državi, kjer se je incident zgodil.