EVROPSKA KOMISIJA

Domača stran

Vaše pravice v letalskem potniškem prometu

Vrh okvira z vsebino
Organizirane počitnice

Organizirane počitnice

Organizatorji in prodajalci organiziranih počitnic na drobno so dolžni zagotoviti natančne in popolne informacije o rezerviranih organiziranih počitnicah. Obvezani so spoštovati pogodbene pogoje in zaščititi potnike v primeru plačilne nesposobnosti. Izvajalci organiziranih počitnic morajo zagotoviti natančne informacije o rezerviranih počitnicah, izpolnjevati pogodbene obveznosti in zaščititi potnike v primeru plačilne nesposobnosti organizatorja.

Dno okvira z vsebino
praznoZaznamba in obvestilo

Kaj storiti, če menite, da so bile vaše pravice kršene?

Če menite, da so bile kršene vaše pravice v skladu z zakonodajo o pravicah potnikov v zračnem prometu:


  • morate najprej kontaktirati letalsko družbo, v zvezi z vprašanji glede oseb z zmanjšano zmožnostjo gibanja pa letališče.
  • Če niste zadovoljni z njihovim odgovorom, lahko vložite pritožbo pri enem od Nacionalni izvršilni organ.

OPOMBA: Pritožbe je načeloma treba vložiti v državi, kjer se je incident zgodil.