EVROPSKA KOMISIJA

Domača stran

Vaše pravice v letalskem potniškem prometu

Vrh okvira z vsebino
Identiteta letalske družbe

Identiteta letalske družbe

O letalski družbi, ki opravlja vaš let, morate biti vnaprej obveščeni.
Opravljanje letov letalskih družb, za katere je ugotovljeno, da niso varne, je v Evropski uniji prepovedano ali omejeno.
Njihov seznam je objavljen na spletni strani
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sl.htm

Dno okvira z vsebino
praznoZaznamba in obvestilo

Kaj storiti, če menite, da so bile vaše pravice kršene?

Če menite, da so bile kršene vaše pravice v skladu z zakonodajo o pravicah potnikov v zračnem prometu:


  • morate najprej kontaktirati letalsko družbo, v zvezi z vprašanji glede oseb z zmanjšano zmožnostjo gibanja pa letališče.
  • Če niste zadovoljni z njihovim odgovorom, lahko vložite pritožbo pri enem od Nacionalni izvršilni organ.

OPOMBA: Pritožbe je načeloma treba vložiti v državi, kjer se je incident zgodil.