EVROPSKA KOMISIJA

Domača stran

Vaše pravice v letalskem potniškem prometu

Vrh okvira z vsebino
Prtljaga

Prtljaga

Če je vaša prtljaga izgubljena, poškodovana ali dostavljena z zamudo, ste lahko upravičeni do nadomestila do okoli 1 220 EUR. Vendar letalskim družbam nadomestila ni treba plačati, če so sprejele vse razumne ukrepe, da bi preprečile škodo ali če takšnih ukrepov niso mogle sprejeti. V primeru poškodovane prtljage morate vložiti zahtevek pri letalski družbi v sedmih dneh po prejetju prtljage. V primeru prtljage, dostavljene z zamudo, se ta čas podaljša do največ 21 dni.

Video 'Prtljaga'

Dno okvira z vsebino

Izgubljena prtljaga?Zaznamba in obvestilo

Kaj storiti, če menite, da so bile vaše pravice kršene?

Če menite, da so bile kršene vaše pravice v skladu z zakonodajo o pravicah potnikov v zračnem prometu:


  • morate najprej kontaktirati letalsko družbo, v zvezi z vprašanji glede oseb z zmanjšano zmožnostjo gibanja pa letališče.
  • Če niste zadovoljni z njihovim odgovorom, lahko vložite pritožbo pri enem od Nacionalni izvršilni organ.

OPOMBA: Pritožbe je načeloma treba vložiti v državi, kjer se je incident zgodil.