EURÓPSKA KOMISIA

Neumožnili vám nastúpiť? Zrušený spoj? Dlhé meškanie? Stratili ste batožinu? Máte zníženú pohyblivosť?

Za posledných tridsať rokov zaznamenala mobilita v Európe boom.
Pre milióny obyvateľov sa cestovanie stalo nielen skutočnosťou, ale aj ich právom.

Pasažieri potrebujú súbor pravidiel, aby si boli viac vedomí svojich práv v prípade, že niečo v súvislosti s ich cestou nevyjde: a to bez ohľadu na spôsob dopravy, ktorý využívajú, alebo na skutočnosť, či sa počas cesty pohybujú na území jedného členského štátu, cestujú v rámci Spoločenstva alebo za jeho hranice.

Komisár Siim Kallas

Siim Kallas
podpredseda Komisie
zodpovedný za dopravu

V súvislosti s touto problematikou sa EÚ zaviazala sústrediť sa vo svojej dopravnej politike
na pasažierov.