EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z práv pasažierov v železničnej doprave:

  • Najskôr by ste sa mali obrátiť na príslušnú železničnú spoločnosť alebo prevádzkovateľa stanice.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali podávať v štáte, v ktorom sa incident odohral.