EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:

  • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.
  • V prípade problémov týkajúcich sa stratenej, meškajúcej alebo poškodenej batožiny možete kontaktovať Európske spotrebiteľské centrum vo vašej krajine: ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Kontaktovať tiež môžete národné spotrebiteľské organizácie: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.