EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Bola Vaša batožina stratená, oneskorene doručená alebo poškodená ?

Začiatok poľa s obsahom
Stratená, meškajúca alebo poškodená batožina
 • Cestovanie lietadlom

  V prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny môžete mať nárok na náhradu maximálne do výšky približne 1 220 EUR.
  Letecké spoločnosti však nemožno brať na zodpovednosť vtedy, ak podnikli všetky
  opatrenia potrebné na to, aby zabránili škodám, ani vtedy, ak nebolo možné takéto opatrenia vykonať.
  V prípade poškodenia batožiny musíte leteckej spoločnosti podať sťažnosť do siedmich dní od prijatia batožiny.
  V prípade meškania batožiny je táto lehota maximálne 21 dní.
Videoklip na tému Stratená, meškajúca alebo poškodená batožina

Koniec poľa s obsahom

Čo by
ste mali vedieť