EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v železničnej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Asistenčné služby pre ľudí so zníženou pohyblivosťou

Asistenčné služby pre ľudí so zníženou pohyblivosťou

Železničné spoločnosti a prevádzkovatelia staníc vám musia poskytnúť pomoc pri cestovaní medzinárodnými železničnými spojmi. Prostredníctvom komunikačného prostriedku, ktorý je určený železničnou spoločnosťou (napr. telefón, webová stránka,…), by ste jej mali poskytnúť informácie o svojej plánovanej ceste aspoň 48 hodín pred odchodom.
Pomoc by vám mala byť poskytnutá aj v prestupných staniciach a cieľovej stanici.

Videoklip na tému Asistenčné služby pre ľudí so zníženou pohyblivosťou

Koniec poľa s obsahom
Právo cestovať má každýVytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z práv pasažierov v železničnej doprave:

  • Najskôr by ste sa mali obrátiť na príslušnú železničnú spoločnosť alebo prevádzkovateľa stanice.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali podávať v štáte, v ktorom sa incident odohral.