EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v železničnej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Informácie o dostupnosti služieb pre pasažierov so zníženou pohyblivosťou

Informácie o dostupnosti služieb
pre pasažierov so zníženou pohyblivosťou

Železničné spoločnosti, predajcovia lístkov a turistickí operátori by vás mali na požiadanie informovať o dostupnosti železničných služieb, podmienkach prístupu do vagónov pre pasažierov a vybavení vo vlaku.

Koniec poľa s obsahom
prázdneVytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z práv pasažierov v železničnej doprave:

  • Najskôr by ste sa mali obrátiť na príslušnú železničnú spoločnosť alebo prevádzkovateľa stanice.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali podávať v štáte, v ktorom sa incident odohral.