EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v železničnej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Nediskriminačné pravidlá pre pasažierov so zníženou pohyblivosťou

Právo na prepravu pasažierov so zníženou pohyblivosťou

V prípade postihnutia alebo zníženej pohyblivosti máte rovnaké právo na jednoduchú prepravu ako ostatní občania.

Železničné spoločnosti a prevádzkovatelia staníc musia zabezpečiť nediskriminačný prístup, pričom miestenky ani lístky by nemali byť o nič drahšie.

Videoklip na tému Asistenčné služby pre ľudí so zníženou pohyblivosťou

Koniec poľa s obsahom
Právo cestovať má každýVytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z práv pasažierov v železničnej doprave:

  • Najskôr by ste sa mali obrátiť na príslušnú železničnú spoločnosť alebo prevádzkovateľa stanice.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali podávať v štáte, v ktorom sa incident odohral.