EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v leteckej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Transparentnosť cien

Transparentnosť cien

Podľa právnych predpisov EÚ, keď si zakúpite letenku na let s odletom z letiska v EÚ, zodpovedný pracovník by vám mal objasniť platné podmienky.
Konečná cena, ktorú by ste mali zaplatiť, by mala byť vždy jasne definovaná a mala by zahŕňať príslušné letecké poplatky, ako aj dane a sadzby, doplnkové sadzby a iné poplatky, ktoré sú v čase zverejnenia nevyhnutné a predvídateľné.
Zároveň by ste mali mať v rámci konečnej ceny k dispozícii prehľad jednotlivých leteckých poplatkov, daní, letiskových poplatkov a napokon aj ďalších sadzieb, doplnkových sadzieb a iných poplatkov.
Informácie o voliteľných navýšeniach ceny by vám mali byť poskytnuté jasným, transparentným a jednoznačným spôsobom v úvodnej fáze rezervácie a váš súhlas s nimi by mal vychádzať z princípu dobrovoľnosti.

Koniec poľa s obsahom

prázdneVytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:


  • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.