EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v leteckej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Dovolenka s kompletne zabezpečenými službami

Dovolenka s kompletne zabezpečenými službami

Organizátori a predajcovia dovoleniek s kompletne zabezpečenými službami sú povinní poskytnúť presné a úplné informácie o rezervácii takýchto dovoleniek. Ich povinnosťou je dodržiavať zmluvné podmienky a chrániť pasažierov v prípade platobnej neschopnosti. Organizátori dovoleniek s kompletne zabezpečenými službami musia poskytovať presné informácie o rezervovanej dovolenke, dodržiavať zmluvné záväzky a chrániť pasažierov v prípade svojej platobnej neschopnosti.

Koniec poľa s obsahom
prázdneVytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:


  • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.