EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v leteckej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Identita leteckej spoločnosti

Identita leteckej spoločnosti

Vopred musíte byť informovaní, ktorá letecká spoločnosť zabezpečuje váš let.

Činnosť leteckých spoločností, ktoré sa nepreukážu ako bezpečné, sa v Európskej únii zakáže alebo obmedzí.

Ich zoznam nájdete na adrese:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sk.htm

Koniec poľa s obsahom
prázdne Vytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:


  • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.