EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v leteckej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Dlhé meškania

Dlhé meškanie

Na poskytnutie pomoci (telefonický hovor, občerstvenie, strava, ubytovanie, preprava na miesto ubytovania) zo strany leteckej spoločnosti máte nárok, ak je meškanie:

  • pri letoch do 1 500 km dve hodiny alebo dlhšie;
  • pri letoch v rámci Európskej únie alebo iných letoch od 1 500 do 3 500 km tri hodiny alebo dlhšie;
  • pri letoch mimo Európskej únie nad 3 500 km štyri hodiny alebo dlhšie.

Ak meškanie presiahne päť hodín a rozhodnete sa
nepokračovať v ceste, máte tiež nárok na vrátenie ceny letenky a let do miesta, v ktorom ste začali cestu.

Ak do svojej konečnej destinácie dorazíte s meškaním dlhším ako tri hodiny, ako cestujúci môžete mať nárok na rovnakú náhradu ako v prípade zrušenia letu, pokiaľ cestovná spoločnosť nedokáže, že meškanie letu spôsobili mimoriadne udalosti. Letecké spoločnosti možno navyše brať na zodpovednosť za škody spôsobené meškaním letu.

Koniec poľa s obsahom

Zrušili váš let? Vytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:


  • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.