EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v leteckej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Zrušenie letu

Zrušenie letu

Máte nárok na rovnakú náhradu ako v prípade neumožnenia nastúpenia do lietadla, ak ste o zrušení letu neboli informovaní minimálne 14 dní pred odletom, ak letecká spoločnosť nepresmerovala váš let približne v čase pôvodného odletu alebo ak nemôže letecká spoločnosť dokázať, že dôvodom zrušenia letu boli výnimočné okolnosti.
Okrem toho vám letecká spoločnosť musí umožniť vybrať si z týchto možností:

  • odškodnenie za letenku do siedmich dní;
  • presmerovanie do cieľovej destinácie za podobných podmienok;
  • poskytnutie pomoci v prípade potreby (telefonický hovor, občerstvenie, strava, ubytovanie, preprava na miesto ubytovania).
Koniec poľa s obsahom
Zrušili váš let? Vytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:


  • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.