EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v leteckej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Neumožnenie nastúpenia do lietadla

Neumožnenie nastúpenia do lietadla

Keď sa pasažierom neumožní nastúpiť do lietadla, letecké spoločnosti sú povinné nájsť cestujúcich, ktorí sa dobrovoľne vzdajú svojej rezervácie výmenou za určité benefity. Leteckí prepravca tiež týmto cestujúcim umožní vybrať si medzi vrátením ceny letenky v plnej výške a presmerovaním.

V závislosti od dĺžky letu a meškania pred presmerovaním môžete mať nárok na náhradu vo výške od 125 do 600 EUR. Ak si títo cestujúci zvolia presmerovanie, letecká spoločnosť im musí v prípade potreby poskytnúť pomoc, napríklad stravu, prístup k telefónu, ubytovanie v hoteli na jednu alebo prípadne viac nocí a prepravu medzi letiskom a miestom, kde sú pasažieri ubytovaní.

Videoklip na tému Neumožnenie nastúpenia do lietadla

Koniec poľa s obsahom
prázdne Vytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:


  • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.