EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v leteckej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou

Postihnutí a ľudia so zníženou pohyblivosťou

Postihnutí alebo ľudia so zníženou pohyblivosťou sú v rámci právnych predpisov EÚ chránení pred diskrimináciou počas rezervácie a nastupovania na palubu lietadla. Majú tiež nárok na získanie pomoci na letiskách (pri odlete, prílete a pri tranzite) a na palube lietadla. Ak chcete využiť možnosť získania pomoci, odporúča sa na túto potrebu vopred upozorniť. Ďalšie informácie

Postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou

Koniec poľa s obsahom
Právo cestovať má každý Vytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:


  • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.