COMISIA EUROPEANĂ

Pagina principală

Drepturile pasagerilor care călătoresc cu mijloace de transport pe apă

Regulamentul privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare a fost publicat la data de 17 decembrie 2010, cu numărul 1177/2010. Regulamentul va intra în vigoare la 18 decembrie 2012; înainte de această dată drepturile în cauză nu se aplică.

Prezentul regulament se aplică în cazul pasagerilor care călătoresc:

  • prin intermediul serviciilor de pasageri, în cazul în care portul de îmbarcare este situat pe teritoriul unui stat membru;
  • prin intermediul serviciilor de pasageri, în cazul în care portul de îmbarcare este situat în afara teritoriului unui stat membru, iar portul de debarcare este situat pe teritoriul unui stat membru, cu condiția ca serviciul respectiv să fie exploatat de un operator de transport din Uniune;
  • într-o croazieră, în cazul în care portul de îmbarcare este situat pe teritoriul unui stat membru.

Cu toate acestea, Regulamentul nu se aplică în cazul pasagerilor care călătoresc pe nave autorizate pentru transportul a maximum 12 pasageri, pe nave cu un echipaj responsabil de operarea navei de maximum trei persoane sau în cazul în care serviciul nu acoperă o distanță totală mai mare de 500 m într‑un singur sens, în cazul excursiilor și circuitelor de vizitare a obiectivelor turistice sau al navelor care nu sunt propulsate prin mijloace mecanice.

Noile drepturi includ, printre altele:

În cazul anulărilor sau al întârzierilor la plecare mai mari de 90 de minute:

  • garantarea rambursării sau a redirecționării;
  • asistență adecvată (cum ar fi gustări, mese, răcoritoare și, dacă este necesar, cazare pentru maximum trei nopți, la un tarif de maximum 80 EUR pe noapte)

În situațiile de întârziere la sosire sau de anulare a călătoriilor:

  • rambursarea prețului biletului în proporție de 25‑50%;

Protecție acordată persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă:

  • tratament nediscriminatoriu și asistență specifică gratuită, în terminalele porturilor și la bordul navelor, pentru persoanele cu handicap și pentru cele cu mobilitate redusă, precum și despăgubiri financiare în cazul pierderii sau deteriorării echipamentului de mobilitate al acestora;

Dreptul la informare:

  • reguli minime referitoare la informațiile oferite tuturor pasagerilor înaintea călătoriei și în timpul acesteia, precum și la informațiile cu caracter general privind drepturile acestora în terminalele porturilor și la bordul navelor;

Soluționarea reclamațiilor:

  • înființarea de către transportatori și de către operatorii terminalelor porturilor a unui mecanism de gestionare a reclamațiilor care să fie disponibil pentru pasageri;
  • înființarea unor organisme naționale independente responsabile cu aplicarea regulamentului prin impunerea de sancțiuni, când este cazul.

Pentru mai multe informatii