KOMISJA EUROPEJSKA

Odmowa przyjęcia na pokład? Odwołany lot? Duże opóźnienie?
Zagubiony bagaż? Trudności z poruszaniem się?

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Europa przeżywa boom komunikacyjny. Dla milionów Europejczyków podróże stały się codziennością. Wszyscy mogą korzystać z możliwości podróżowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pasażerowie muszą dysponować pełną wiedzą w kwestii przepisów dotyczących podróżowania, aby mogli egzekwować swoje prawa w razie pojawienia się problemu — bez względu na środek lokomocji, z którego korzystają i trasę podróży (niezależnie od tego, czy przebiega ona tylko w obrębie jednego państwa członkowskiego, kilku państw UE czy też poza jej granicami).

Komisarz Siim Kallas

Siim Kallas
wiceprzewodniczący Komisji,
komisarz do spraw transportu

W świetle tych założeń Unia Europejska zobowiązała się do opracowania polityki transportowej z myślą o podróżnych.