EUROPESE COMMISSIE

Homepage

Wat kunt u doen als u vindt dat uw passagiersrechten zijn geschonden?

Als u van mening bent dat er sprake is van inbreuk op uw rechten op grond van de wetgeving met betrekking tot de rechten van vliegtuigpassagiers:

  • neem eerst contact op met de luchtvaartmaatschappij of, als het gaat om personen met verminderde mobiliteit, de luchthaven.
  • bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij een van de zogenaamde nationale handhavingsinstanties (National Enforcement Bodies, NEB). Nationale handhavingsinstantie (National Enforcement Body, NEB).
  • Bij problemen met betrekking tot kwijtgeraakte, vertraagde en/of beschadigde bagage kunt u zich wenden tot het Europees Consumenten Centrum (ECC) in uw land: ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm


Ook kunt u contact opnemen met uw nationale consumentenorganisatie: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

LET OP: Klachten moeten in beginsel worden ingediend in het land waar het incident zich voordeed.