EUROPESE COMMISSIE

Homepage

Zoekgeraakte, vertraagde of beschadigde bagage?

Begin van de inhoudsopgave
Zoekgeraakte, vertraagde of beschadigde bagage
  • Reizen per vliegtuig

    Is uw bagage kwijtgeraakt, beschadigd of vertraagd, dan heeft u recht op schadevergoeding tot een bedrag van circa 1 220 EUR.
    De luchtvaartmaatschappij is niet aansprakelijk indien zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of indien het onmogelijk was dergelijke maatregelen te nemen.
    In geval van beschadigde bagage moet u binnen zeven dagen na ontvangst van uw bagage een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij.
    Bij vertraagde ontvangst van bagage is deze periode maximaal 21 dagen.
Filmpje van 'Zoekgeraakte, vertraagde of beschadigde bagage'

Einde van de inhoudsopgave

Wat u moet weten