EUROPESE COMMISSIE

Homepage

Rechten voor passagiers die reizen met vervoer over het water

De verordening betreffende de rechten van passagiers die over zee en binnenwateren reizen, is op 17 december 2010 gepubliceerd als Verordening 1177/2010. Zij zal op 18 december 2012 in werking treden; voorafgaand aan deze datum gelden deze rechten niet.

Deze verordening is van toepassing op passagiers die reizen:

  • met een passagiersdienst waarvan de haven van inscheping op het grondgebied van een lidstaat ligt;
  • met een passagiersdienst waarvan de haven van inscheping buiten het grondgebied van een lidstaat en de haven van ontscheping op het grondgebied van een lidstaat ligt, mits de dienst door een vervoerder uit de Unie wordt verricht;
  • met een cruise waarbij de haven van inscheping op het grondgebied van een lidstaat ligt.

De verordening geldt echter niet voor passagiers die reizen met schepen met een vergunning om tot 12 passagiers te vervoeren; met schepen waarvan de voor de bedrijfsvoering van het schip verantwoordelijke bemanning uit ten hoogste drie leden bestaat of die voor de dienst in totaal minder dan 500 meter voor een enkele reis afleggen, op excursies en toeristische trips of met schepen die niet mechanisch worden voortgestuwd.

De nieuwe rechten zijn onder meer:

In het geval van annuleringen of vertragingen van meer dan 90 minuten bij vertrek:

  • garantie op terugbetaling of alternatief vervoer;
  • adequate bijstand (zoals snacks, maaltijden, verfrissingen en, waar nodig, tot drie nachten logies, met een financiĆ«le dekking tot maximaal 80 euro per nacht)

In het geval van vertraging bij aankomst of annulering van de reis:

  • schadevergoeding, tussen de 25% en 50% van het vervoerbewijs;

Bescherming voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit:

  • niet-discriminerende behandeling en specifieke kosteloze bijstand voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, zowel in haventerminals als aan boord van schepen, alsook financiĆ«le compensatie voor verlies van of schade aan hun mobiliteitshulpmiddelen;

Recht op informatie:

  • minimumregels met betrekking tot informatie voor alle passagiers voor en tijdens hun reis, alsook algemene informatie over hun rechten in terminals en aan boord van schepen;

Behandeling van klachten:

  • invoering door de vervoerders en exploitanten van terminals van een klachtbehandelingsmechanisme voor passagiers;
  • oprichting van onafhankelijke nationale instanties die toezien op de toepassing van de verordening, waar nodig met gebruikmaking van sancties.

Voor meer informatie