EUROPESE COMMISSIE

Homepage

Uw rechten als u als passagier
per trein reist

Begin van de inhoudsopgave
Bijstand aan personen met verminderde mobiliteit

Bijstand aan personen met verminderde mobiliteit

Spoorwegondernemingen en servicemedewerkers helpen u bij het instappen van internationale treinen.
U dient de spoorwegmaatschappij minimaal 48 uur van tevoren op de hoogte te stellen van uw geplande reis, via het daarvoor bestemde communicatiemiddel
(bijvoorbeeld telefoonnummer, website, enz.).
Daarnaast wordt u normaalgesproken ook geholpen op overstapstations en op het station van uw bestemming.

Filmpje 'Bijstand aan personen met verminderde mobiliteit'

Einde van de inhoudsopgave
Reizen is een recht voor iedereen Toevoegen aan favorieten en delen met anderen

Wat kunt u doen als u vindt dat uw passagiersrechten zijn geschonden?

Als u van mening bent dat er sprake is van inbreuk op uw rechten als treinpassagier:

  • Dan dient u eerst contact op te emen met de spoorwegmaatschappij of de servicemedewerkers.
  • Bent u niet tevreden met hun antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij een zogenaamde nationale handhavingsinstanties (National Enforcement Bodies, NEB)

LET OP: Klachten moeten in beginsel worden ingediend in het land waar het incident zich voordeed.