EUROPESE COMMISSIE

Homepage

Uw rechten als u als passagier
per vliegtuig reist

Begin van de inhoudsopgave
Prijstransparantie

Prijstransparantie

Volgens de EU-wetgeving dient u bij de aankoop van een ticket voor een vlucht vanuit een EU-luchthaven op de hoogte te worden gebracht van de toepasselijke voorwaarden.
Het totaalbedrag moet altijd worden aangegeven en moet bestaan uit het vliegtarief en geldende belastingen, evenals (extra) kosten en toeslagen die op het moment van publicatie onvermijdelijk en te verwachten zijn.
Uit het bedrag moet ook de kostenverdeling blijken tussen het tarief, de (luchthaven)belastingen en tenslotte de overige (extra) kosten en toeslagen.
Optionele aanvullingen op de prijs moeten
op een heldere, transparante en ondubbelzinnige manier bekend worden gemaakt aan het begin
van het boekingsproces en u moet hiermee akkoord kunnen gaan op basis van 'opt-in'.

Einde van de inhoudsopgave

blankToevoegen aan favorieten en delen met anderen

Wat kunt u doen als u vindt dat uw passagiersrechten zijn geschonden?

Als u van mening bent dat er sprake is van inbreuk op uw rechten op grond van de wetgeving met betrekking tot de rechten van vliegtuigpassagiers:LET OP: Klachten moeten in beginsel worden ingediend in het land waar het incident zich voordeed.