EUROPESE COMMISSIE

Homepage

Uw rechten als u als passagier
per vliegtuig reist

Begin van de inhoudsopgave
Bagage

Bagage

Is uw bagage kwijtgeraakt, beschadigd of vertraagd, dan heeft u recht op schadevergoeding tot een bedrag van circa 1 220 EUR.

De luchtvaartmaatschappij is niet aansprakelijk indien zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of indien het onmogelijk was dergelijke maatregelen te nemen.
In geval van beschadigde bagage moet u binnen zeven dagen na ontvangst van uw bagage een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij.
Bij vertraagde ontvangst van bagage is deze periode maximaal 21 dagen.

Filmpje 'Bagage'

Einde van de inhoudsopgave

Bagage kwijt?Toevoegen aan favorieten en delen met anderen

Wat kunt u doen als u vindt dat uw passagiersrechten zijn geschonden?

Als u van mening bent dat er sprake is van inbreuk op uw rechten op grond van de wetgeving met betrekking tot de rechten van vliegtuigpassagiers:LET OP: Klachten moeten in beginsel worden ingediend in het land waar het incident zich voordeed.