EUROPESE COMMISSIE

Homepage

Uw rechten als u als passagier
per vliegtuig reist

Begin van de inhoudsopgave
Langdurige vertraging

Langdurige vertraging

U heeft recht op bijstand door de luchtvaartmaatschappij (gebruik van telefoon, versnaperingen, maaltijden, accommodatie, vervoer naar de plaats van accommodatie) indien de vertraging:

  • twee uur of meer bedraagt bij vluchten tot 1 500 km;
  • drie uur of meer bedraagt bij langere vluchten binnen de Europese Unie of bij andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km;
  • vier uur of meer bedraagt bij vluchten boven 3 500 km buiten de Europese Unie.

Indien de vertraging meer dan vijf uur bedraagt en u besluit niet verder te reizen, dan heeft u bovendien recht op terugbetaling van uw ticket en een terugvlucht naar uw oorspronkelijke vertrekpunt.

Als u op uw eindbestemming aankomt met een vertraging van drie uur of meer, heeft u recht op dezelfde compensatie als bij annulering van de vlucht, tenzij de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden. Voorts kan de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van vertragingen.

Einde van de inhoudsopgave

Vlucht geannuleerd? Toevoegen aan favorieten en delen met anderen

Wat kunt u doen als u vindt dat uw passagiersrechten zijn geschonden?

Als u van mening bent dat er sprake is van inbreuk op uw rechten op grond van de wetgeving met betrekking tot de rechten van vliegtuigpassagiers:LET OP: Klachten moeten in beginsel worden ingediend in het land waar het incident zich voordeed.