KUMMISSJONI EWROPEA

Homepage

Id-drittijiet tiegħek bħala passiġġier
meta tivjaġġa bl-ajru

Fuq tal-kaxxa tal-werrej
Bagalji

Il-bagalja

Jekk il-bagalja tiegħek tintilef, issofri ħsara jew iddum biex tasallek, inti tista’ tkun intitolat għal kumpens li jkun limitat għal madwar €1220.

Madankollu, il-linji tal-ajru ma għandhomx ikunu responsabbli jekk dawn ikunu ħadu l-miżuri raġonevoli kollha biex jevitaw id-danni jew fil-każ li t-teħid ta' miżuri bħal dawn kien ikun impossibbli.
Jekk il-bagalja tiegħek iġġarrab xi ħsara, inti għandek tippreżenta ilment lill-kumpanija tal-ajru fi żmien sebat ijiem minn meta tirċievi l-bagalja tiegħek. Għal dewmien fil-wasla tal-bagalja, dan il-perjodu huwa ta’ massimu ta’ 21 ġurnata.

Video clip ta' 'Bagalja''

Isfel tal-kaxxa tal-werrej

X'għandek tkun taf jekk temmen li d-drittijiet tiegħek bħala passiġġier inkisru?

Jekk tqis li d-drittijiet tiegħek skont il-leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-passiġġieri
tal-ajru nkisru:


  • L-ewwel għandek tikkuntattja lil-linja tal-ajru jew - għal kwistjonijiet relatati ma' persuni b'mobilità mnaqqsa - lill-ajruport.
  • Jekk ma tkunx sodisfatt/a bit-tweġiba tagħhom, tista' tippreżenta ilment lill-Korp Nazzjonali tal-Infurzar (NEB).

NOTA: Bħala prinċipju, l-ilmenti għandhom jiġu ppreżentati fil-pajjiż fejn ikun seħħ l-inċident.