EIROPAS KOMISIJA

citas ierīces

“Jūsu pasažiera tiesības” iOS ierīcēs
iPod Touch, iPhone un iPad

iOS 4+
Aplikācija “Jūsu pasažiera tiesības” sniedz lietotājiem skaidru un koncentrētu informāciju par viņu ceļošanas tiesībām Eiropas Savienībā. Jautājuma/atbildes formātā tā ļauj lietotājiem viegli atrast problēmu, ar kuru viņi ir saskārušies, un saņemt saprotamu izskaidrojumu par viņu tiesībām un viņiem pieejamajām iespējām.

Aplikācija “Jūsu pasažiera tiesības” ir pieejama iOS ierīcēs, kurās izmantota iOS 4.0 vai jaunāka versija. Lūdzu, izmantojiet šīs iTunes saites vai noskenējiet atbilstīgo QR kodu, lai lejupielādētu aplikāciju.


 

iPhone / iPod Touch 

iPadAplikācija ir bez maksas 22 valodās un izmanto ierīces vietējo atmiņu, lai izvairītos no nepieciešamības pēc datu savienojamības ceļošanas laikā.