EIROPAS KOMISIJA

Atteikta iekāpšana? Atcelts reiss? Lidojums atlikts uz ilgu laiku? Nozaudēta bagāža?
Vai pārvietošanās spējas ir ierobežotas?

Pēdējo trīsdesmit gadu laikā Eiropa ir piedzīvojusi mobilitātes uzplaukumu. Miljoniem iedzīvotāju ceļošana ir kļuvusi par realitāti, patiesu privilēģiju.

Pasažieriem ir nepieciešams vispārīgu principu kopums, lai tie varētu vieglāk apzināties savas tiesības, ja ceļojuma laikā rodas problēmas, neatkarīgi no viņu izmantotā transporta līdzekļa vai arī no tā, vai ceļojums norisinās tikai vienas dalībvalsts teritorijā vai Kopienas robežās, vai ārpus tās.

Komisārs Sīms Kallass (Siim Kallas)

Siim Kallas
Priekšsēdētāja vietnieks,
atbildīgais par transporta politiku

Ņemot vērā iepriekš minēto, ES ir apņēmusies izvirzīt pasažierus par centrālo transporta politikas elementu.