EIROPAS KOMISIJA

Mājaslapa

Kā rīkoties, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu pasažiera tiesības?

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar dzelzceļa pasažieru tiesībām ir pārkāptas:

  • vispirms sazinieties ar dzelzceļa uzņēmumu vai stacijas vadītāju;
  • ja viņu atbilde jūs neapmierina, varat iesniegt sūdzību Valsts izpildiestādē (VII).

PIEZĪME: sūdzības ir jāiesniedz tajā valstī, kurā ir noticis incidents.