EIROPAS KOMISIJA

Mājaslapa

Kā rīkoties, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu pasažiera tiesības?

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar tiesību aktiem par gaisa kuģu pasažieru tiesībām ir pārkāptas:

  • vispirms sazinieties ar aviosabiedrību vai — a prasības ir saistītas ar personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām — ar lidostu;
  • ja viņu atbilde jūs neapmierina, varat iesniegt sūdzību kādā no Valsts izpildiestādē (VII).
  • Lai iegūtu informāciju par jautājumiem saistībā ar nozaudētu, aizkavētu un/vai bojātu bagāžu, varat sazināties ar Eiropas Patērētāju centru (EEC) jūsu valstī: ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Varat arī sazināties ar valstu patērētāju organizācijām: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

PIEZĪME: sūdzības ir jāiesniedz tajā valstī, kurā ir noticis incidents.