EIROPAS KOMISIJA

Mājaslapa

Autobusu pasažieru tiesības

Regula Nr. 181/2011 tika publicēta 2011. gada 28. februārī, un tās noteikumi būs piemērojami no 2013. gada 1. marta.

Regula pilnā mērā attiecas uz tālsatiksmes pakalpojumiem (t. i., vairāk par 250 km), bet tikai daži tās noteikumi attiecas uz visiem pakalpojumiem, ieskaitot satiksmi īsākos attālumos.

Jaunās tiesības, kas piemērojamas tālsatiksmes pakalpojumiem (t. i., vairāk par 250 km), cita starpā ietver:

 • atbilstošu palīdzību (uzkodas, ēdināšana un atspirdzinājumi, kā arī vajadzības gadījumā izmitināšana viesnīcā līdz divām naktīm par kopējo summu EUR 80 par nakti, izņemot bargu laika apstākļu vai lielu dabas katastrofu gadījumā) reisa atcelšanas gadījumos vai pēc kavējuma par vairāk nekā 90 minūtēm, ja brauciens pārsniedz trīs stundas,
 • atlīdzības vai maršruta maiņas garantiju pārpildīta reisa vai atcelšanas gadījumā vai pēc plānotā izbraukšanas laika kavējuma par vairāk nekā 120 minūtēm,
 • kompensāciju 50 % apmērā no biļetes cenas pēc plānotā izbraukšanas laika kavējuma par vairāk nekā 120 minūtēm, reisa atcelšanas un tad, ja pārvadātājs nepiedāvā pasažierim maršruta maiņu vai atlīdzību,
 • informēšanu atiešanas atcelšanas vai aizkavēšanās gadījumā,
 • pasažieru aizsardzību nāves, savainojuma, zaudējumu vai kaitējuma gadījumā, ko izraisa ceļu satiksmes negadījumi, jo īpaši saistībā ar neatliekamām praktiskām vajadzībām, ja noticis negadījums (ieskaitot izmitināšanu viesnīcā līdz divām naktīm par kopējo summu EUR 80 par nakti),
 • īpašu bezmaksas palīdzību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām gan terminālos, gan autobusos un nepieciešamības gadījumā viņu pavadoņu bezmaksas pārvadāšanu.

Turklāt visiem pakalpojumiem (arī mazāk par 250 km) būs piemērojamas šādas tiesības:

 • pasažieru nediskriminēšana tarifu un līguma nosacījumu ziņā — tieši vai netieši — valsts piederības dēļ,
 • nediskriminējoša attieksme pret invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī finansiāla kompensācija par viņu pārvietošanās palīglīdzekļu zaudēšanu vai bojājumu negadījumā,
 • minimālie noteikumi par ceļošanas informāciju, kas sniedzama visiem pasažieriem pirms reisa un tā laikā, kā arī vispārējas informācijas sniegšana par pasažieru tiesībām terminālos un tiešsaistē; ja iespējams, šī informācija pēc pieprasījuma sniedzama pieejamā formātā tieši personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām interesēs,
 • pārvadātāju nodrošināts sūdzību izskatīšanas mehānisms pieejams visiem pasažieriem,
 • neatkarīgas valsts struktūras katrā dalībvalstī, kuras ir pilnvarotas izpildīt regulu un attiecīgā gadījumā uzlikt sodu.

Papildus informācija