EIROPAS KOMISIJA

Mājaslapa

Ūdens transporta pasažieru tiesības

Regula par jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta pasažieru tiesībām tika publicēta 2010. gada 17. decembrī kā Regula Nr. 1177/2010. Tā stāsies spēkā 2012. gada 18. decembrī; līdz minētajam datumam šīs tiesības nav piemērojamas.

Šo regulu piemēro attiecībā uz pasažieriem, kuri ceļo:

  • izmantojot tādus pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, kuriem iekāpšanas osta atrodas dalībvalsts teritorijā;
  • izmantojot tādus pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, kuriem iekāpšanas osta atrodas ārpus dalībvalsts teritorijas un izkāpšanas osta atrodas dalībvalsts teritorijā, ar nosacījumu, ka pakalpojumu sniedz Savienības pārvadātājs;
  • izmantojot tādu kruīzu, kur iekāpšanas osta atrodas dalībvalsts teritorijā.

Tomēr regula neattiecas uz pasažieriem, kuri ceļo ar kuģiem, kas licencēti līdz 12 pasažieru pārvadāšanai, kuģiem, kuru komandā nav vairāk par trim par kuģa vadību atbildīgām personām, vai gadījumos, kad kopējais pārvadājuma attālums nepārsniedz 500 metru vienā virzienā, uz ekskursijām un ievērojamu vietu apskates braucieniem un kuģiem, kuru kustību nenodrošina mehāniski līdzekļi.

Starp jaunajām tiesībām ir, piemēram, šādas:

Reisa atcelšanas vai atiešanas aizkavēšanās vairāk par 90 minūtēm gadījumā:

  • atlīdzības vai maršruta maiņas garantija;
  • atbilstoša palīdzība (uzkodas, ēdināšana un atspirdzinājumi, kā arī vajadzības gadījumā izmitināšana viesnīcā līdz trijām naktīm par kopējo summu EUR 80 par nakti).

Pienākšanas aizkavēšanās vai reisu atcelšanas gadījumā:

  • kompensācija 25–50 % no biļetes cenas.

Invalīdu un cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās spējām aizsardzība:

  • nediskriminējoša attieksme un īpaša bezmaksas palīdzība personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām gan ostās, gan uz kuģa klāja, kā arī finansiāla kompensācija, ja šo personu pārvietošanās palīglīdzekļi tiek bojāti vai pazaudēti.

Tiesības uz informāciju:

  • minimālie noteikumi par informāciju, kas sniedzama visiem pasažieriem pirms reisa un tā laikā, kā arī vispārējas informācijas sniegšana par pasažieru tiesībām ostās un uz kuģu klāja.

Sūdzību izskatīšana:

  • pārvadātāju un terminālu apsaimniekotāju pienākums izveidot mehānismu pasažieru sūdzību izskatīšanai;
  • neatkarīgu valsts struktūru izveide, kuras būtu atbildīgas par minētās regulas izpildi, tostarp nepieciešamības gadījumos piemērojot sankcijas.

Papildus informācija