EIROPAS KOMISIJA

Mājaslapa

Jūsu pasažiera tiesības,
ceļojot ar gaisa transportu

Satura sadaļas augša
Aviosabiedrības identitāte

Aviosabiedrības identitāte

Jums ir jābūt iepriekš informētam, kura aviosabiedrība nodrošina lidojumu.

Eiropas Savienībā to aviosabiedrību darbība, kas ir uzskatāmas par nedrošām, ir aizliegta vai ierobežota.

Tās ir norādītas šeit:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_lv.htm

Satura sadaļas apakša
tukšsIzveidot grāmatzīmi un kopīgot

Kā rīkoties, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu pasažiera tiesības?

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar tiesību aktiem par gaisa kuģu pasažieru tiesībām ir pārkāptas:


  • vispirms sazinieties ar aviosabiedrību vai — a prasības ir saistītas ar personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām — ar lidostu;
  • ja viņu atbilde jūs neapmierina, varat iesniegt sūdzību kādā no Valsts izpildiestādē (VII).

PIEZĪME: sūdzības ir jāiesniedz tajā valstī, kurā ir noticis incidents.