EUROPOS KOMISIJA

Pradžios tinklalapis

Ką turėtumėte daryti, jei manote, kad jūsų keleivio teisės pažeistos?

Jei manote, kad Jums oro transporto keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų suteiktos keleivio teisės buvo pažeistos:


Taip pat galite kreiptis į nacionalines vartotojų organizacijas: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

PASTABA: skundai turėtų būti teikiami toje šalyje, kurioje įvyko incidentas.