EUROPOS KOMISIJA

Pradžios tinklalapis

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais vykstančių keleivių teisės

Reglamentas Nr. 181/2011 paskelbtas 2011 m. vasario 28 d.; jo nuostatos bus taikomos nuo 2013 m. kovo 1 d.

Reglamentas taikomas visas tolimojo vežimo paslaugoms (t. y. ilgesniems kaip 250 km maršrutams), tačiau visoms paslaugoms apskritai, įskaitant trumpus maršrutus, taikomos tik kai kurios jo nuostatos.

Tolimojo vežimo (t. y. ilgesniems kaip 250 km maršrutams) paslaugoms, be kita ko, taikomos tokios naujos teisės:

 • tinkama pagalba (užkandžiai, maistas ir gaivieji gėrimai, taip pat, jeigu reikia, ne daugiau kaip dvi nakvynės viešbutyje, padengiant iki 80 EUR už nakvynę, išskyrus atvejus, kai paslauga nesuteikiama dėl sudėtingų oro sąlygų ir gaivalinių nelaimių), jeigu kelionė atšaukiama arba išvykti vėluojama daugiau kaip 90 min., kai kelionės trukmė viršija 3 val.;
 • užtikrinta galimybė gauti piniginę kompensaciją arba pasirinkti kelionę kitu maršrutu, jei parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, reisas atšaukiamas arba vėluojama išvykti daugiau kaip 120 min. nuo numatyto išvykimo laiko;
 • 50 proc. bilieto kainos sudaranti kompensacija, jeigu išvykti vėluojama daugiau kaip 120 min. nuo numatyto išvykimo laiko, jeigu kelionė atšaukiama ir jeigu vežėjas nepasiūlo keleiviams keliauti kitu maršrutu arba grąžinti pinigus;
 • informacijos teikimas, jeigu kelionė atšaukiama arba vėluojama išvykti;
 • keleivių apsauga mirties, traumos, nuostolių ar žalos, kurie yra eismo nelaimės pasekmė, atveju, visų pirma skubių praktinių poreikių užtikrinimas nelaimės atveju (įskaitant ne daugiau kaip dvi nakvynes viešbutyje, padengiant iki 80 EUR už nakvynę);
 • speciali nemokama pagalba neįgaliems ir riboto judumo asmenims stotyse ir transporto priemonėse ir, jei būtina, nemokamas lydinčiųjų asmenų vežimas.

Be to, teikiant visas paslaugas (įskaitant trumpesnius kaip 250 km maršrutus) privaloma:

 • laikytis nediskriminavimo (tiesioginio ar netiesioginio) dėl pilietybės principo, kiek tai susiję su keleiviams taikomais tarifais ar sutarties sąlygomis;
 • laikytis neįgalių arba riboto judumo asmenų nediskriminavimo principo, taip pat teisės į piniginę kompensaciją už eismo nelaimės atveju prarastą ar sugadintą jų judėjimo įrangą;
 • laikytis pagrindinių visų keleivių informavimo apie kelionę prieš ją ir jos metu taisyklių, taip pat teikti bendrąją informaciją apie jų teises stotyse ir internete, jeigu įmanoma, ši informacija paprašius teikiama prieinamais būdais, visų pirma riboto judumo žmonėms patogiais būdais;
 • užtikrinti, kad vežėjai būtų nustatę visiems keleiviams prieinamą skundų nagrinėjimo tvarką;
 • visose valstybėse narėse įsteigti nepriklausomas nacionalines institucijas, kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti šį reglamentą ir, kai būtina, nustatyti sankcijas.

Daugiau informacijos