EUROPOS KOMISIJA

Pradžios tinklalapis

Vandens transportu vykstančių keleivių teisės

2010 m. gruodžio 17 d. paskelbtas Reglamentas Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių. Jis įsigalios 2012 m. gruodžio 18 d; iki tos datos šios teisės nėra taikomos.

Šis reglamentas taikomas keleiviams, kurie keliauja:

  • naudodamiesi keleivių vežimo paslaugomis, kai įlaipinimo uostas yra valstybės narės teritorijoje;
  • naudodamiesi keleivių vežimo paslaugomis, kai įlaipinimo uostas nėra valstybės narės teritorijoje, o išlaipinimo uostas yra valstybės narės teritorijoje, jei paslaugą teikia Sąjungos vežėjas;
  • kruiziniu laivu, kai įlaipinimo uostas yra valstybės narės teritorijoje.

Vis dėlto reglamentas netaikomas keleiviams, vykstantiems laivais, kuriems išduoti leidimai vežti ne daugiau kaip 12 žmonių, laivais, kurių įgulą sudaro ne daugiau kaip trys asmenys, arba kai bendras teikiamos paslaugos atstumas yra trumpesnis nei 500 metrų į vieną pusę, taip pat pažintinių turų atveju ar kai vežama laivais, varomais nemechaninėmis priemonėmis.

Naujosiomis teisėmis, be kita ko, užtikrinama:

Jeigu išvykimas atšaukiamas arba išvykti vėluojama daugiau kaip 90 min.:

  • užtikrinama galimybė gauti piniginę kompensaciją arba vykti kitu maršrutu;
  • suteikiama tinkama pagalba (pvz., užkandžiai, maistas ir gaivieji gėrimai, prireikus suteikiamas apgyvendinimas ne ilgiau kaip trims naktims, padengiant iki 80 EUR išlaidų už naktį).

Jeigu vėluojama atvykti arba kelionė atšaukiama:

  • kompensuojama nuo 25 proc. iki 50 proc. bilieto kainos.

Neįgalių asmenų ar riboto judumo asmenų apsauga:

  • nediskriminacinis neįgalių ir riboto judumo asmenų aptarnavimas ir speciali nemokama pagalba jiems tiek uostų terminaluose, tiek vandens transporto priemonėse, taip pat piniginė kompensacija už prarastą arba sugadintą jų judėjimo įrangą.

Teisė gauti informaciją:

  • pagrindinės visų keleivių informavimo prieš kelionę ir jos metu taisyklės, taip pat bendroji informacija apie jų teises terminaluose ir vandens transporto priemonėse.

Skundų nagrinėjimas:

  • vežėjų ir terminalų operatorių nustatyta keleiviams patogi skundų nagrinėjimo tvarka;
  • nepriklausomų nacionalinių įstaigų, kurių paskirtis – užtikrinti reglamento vykdymą prireikus taikant sankcijas, steigimas.

Daugiau informacijos