EUROPOS KOMISIJA

Pradžios tinklalapis

Jūsų keleivio teisės
keliaujant oro transportu

Turinio viršus
Kainų skaidrumas

Kainų skaidrumas

Remiantis ES teisės aktais, kiekvieną kartą jums įsigyjant bilietus skrydžiams iš ES oro uostų, turite teisę gauti aiškią informaciją apie taikomas sąlygas.
Visada turi būti nurodoma galutinė mokėtina kaina, į kurią turi būti įtraukta skrydžio kaina, visi taikomi mokesčiai, priemokos ir rinkliavos, kurios yra neišvengiamos ir numatomos paskelbimo metu.
Jums taip pat turi būti pateiktos detalizuotos kainos, atskirai nurodant skrydžio kainą, mokesčius, oro uosto mokesčius, kitus mokesčius, priemokas ir rinkliavas. Neprivalomi kainos priedai turi būti aiškiai, skaidriai ir nedviprasmiškai parodyti užsakymo proceso pradžioje, ir Jūsų sutikimas su jais turi būti atliekamas pasirinkimo principu.

Turinio apačia

tuščiaŽymėti ir dalytis

Ką turėtumėte daryti, jei manote, kad jūsų keleivio teisės pažeistos?

Jei manote, kad Jums oro transporto keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų suteiktos keleivio teisės buvo pažeistos:PASTABA: skundai turėtų būti teikiami toje šalyje, kurioje įvyko incidentas.