EUROPOS KOMISIJA

Pradžios tinklalapis

Jūsų keleivio teisės
keliaujant oro transportu

Turinio viršus
Atostogų kelionių paketai

Atostogų kelionių paketai

Atostogų kelionių organizatoriai ir mažmeniniai pardavėjai privalo pateikti tikslią, išsamią informaciją apie užsakytus atostogų kelionių paketus. Jie privalo laikytis sutarties sąlygų ir apsaugoti keleivius nemokumo atveju. Kelionių operatoriai turi pateikti tikslią informaciją apie užsakytą kelionę, laikytis sutartinių įsipareigojimų ir apsaugoti keleivius organizatoriaus nemokumo atveju.

Turinio apačia
tuščiaŽymėti ir dalytis

Ką turėtumėte daryti, jei manote, kad jūsų keleivio teisės pažeistos?

Jei manote, kad Jums oro transporto keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų suteiktos keleivio teisės buvo pažeistos:PASTABA: skundai turėtų būti teikiami toje šalyje, kurioje įvyko incidentas.