EUROPOS KOMISIJA

Pradžios tinklalapis

Jūsų keleivio teisės
keliaujant oro transportu

Turinio viršus
Oro transporto įmonės tapatybė

Oro transporto įmonės tapatybė

Turite būti iš anksto informuoti, kokia oro transporto įmonė vykdo Jūsų skrydį.

Nesaugioms oro transporto įmonėms taikomi draudimai arba apribojimai skraidinti keleivius Europos Sąjungoje.

Šios įmonės yra išvardintos čia:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_lt.htm

Turinio apačia
tuščiaŽymėti ir dalytis

Ką turėtumėte daryti, jei manote, kad jūsų keleivio teisės pažeistos?

Jei manote, kad Jums oro transporto keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų suteiktos keleivio teisės buvo pažeistos:PASTABA: skundai turėtų būti teikiami toje šalyje, kurioje įvyko incidentas.