EUROPOS KOMISIJA

Pradžios tinklalapis

Jūsų keleivio teisės
keliaujant oro transportu

Turinio viršus
Bagažas

Bagažas

Jei Jūsų bagažas dingsta, yra sugadinamas arba vėluoja, Jūs turite teisę į kompensaciją, kuri siekia maždaug 1 220 EUR.

Tačiau oro transporto įmonės yra atleidžiamos nuo tokios atsakomybės, jei jos ėmėsi visų pagrįstų priemonių, kad žalos būtų išvengta, arba tokių priemonių nebuvo įmanoma taikyti.
Dėl sugadinto bagažo turite per septynias dienas po bagažo gavimo pateikti pretenziją oro transporto įmonei.
Dėl pavėluoto bagažo gavimo taikomas daugiausiai 21 dienos terminas.

Vaizdo klipas 'Bagažas'

Turinio apačia

Dingo bagažas?Žymėti ir dalytis

Ką turėtumėte daryti, jei manote, kad jūsų keleivio teisės pažeistos?

Jei manote, kad Jums oro transporto keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų suteiktos keleivio teisės buvo pažeistos:PASTABA: skundai turėtų būti teikiami toje šalyje, kurioje įvyko incidentas.