EUROPOS KOMISIJA

Pradžios tinklalapis

Jūsų keleivio teisės
keliaujant oro transportu

Turinio viršus
Neįgalūs asmenys ir riboto judrumo asmenys

Asmenys su negalia ir riboto judumo asmenys

Pagal ES teisės aktus, neįgalūs ir (arba) riboto judumo asmenys saugomi nuo diskriminacijos bilietų rezervavimo ir įlaipinimo į lėktuvą metu. Jie taip pat turi teisę gauti pagalbą oro uostuose (išvykstant, atvykstant ir persėdant) bei lėktuvuose. Kad palengvintumėte pagalbos Jums teikimą, rekomenduojame iš anksto pranešti apie savo poreikius. Daugiau informacijos

Neįgalūs asmenys ir riboto judrumo asmenys

Turinio apačia
Keliavimas yra kiekvieno asmens teisė Žymėti ir dalytis

Ką turėtumėte daryti, jei manote, kad jūsų keleivio teisės pažeistos?

Jei manote, kad Jums oro transporto keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų suteiktos keleivio teisės buvo pažeistos:PASTABA: skundai turėtų būti teikiami toje šalyje, kurioje įvyko incidentas.