AN COIMISIÚN EORPACH

Bordáil diúltaithe? Cealú?
Moill fhada? Bagáiste caillte?
Míchumas luaineachta?

Le tríocha bliain anuas, tháinig rath ar an luaineacht san Eoraip.
Is réaltacht anois é an taisteal do na milliúin saoránach, nó ar ndóigh tá sé de cheart acu taisteal.

Bíonn comhshraith prionsabal ag teastáil ó phaisinéirí, i dtreo agus gur féidir leo bheith níos feasaí faoina gcearta má tharlaíonn rud éigin mícheart ar a dturas, cibé modh iompair atá i dtrácht nó cibé laistigh de Bhallstát amháin a dhéantar an turas go hiomlán nó an dtéitear thar teorainn laistigh den Chomhphobal nó teorainn sheachtrach.

Coimisinéir Siim Kallas

Siim Kallas
Leas-Uachtarán an Choimisiúin,
atá freagrach as iompar

Mar gheall ar seo, fágadh ceangal ar an AE chun úsáideoirí a chur i gcroílár
bheartas iompair.