AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi reachtaíocht um chearta aerphaisinéirí:

  • Ba cheart dul i dteagmháil leis an aerlíne ar dtús nó - maidir le daoine faoi mhíchumas luaineachta - an t-aerfort.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).
  • Maidir le ceisteanna a bhaineann le bagaiste caillte, moill ar bhagaiste agus/no bagaiste damaistithe, b’fheidir gur mhaith leat dul i dteagmhail leis an Larionad Eorpach do Thomhaltoiri i do thir fein. ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

B’fheidir gur mhaith leat dul i dteagmhail leis na heagraiochtai naisiunta do thomhaltoiri: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.