AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Bagáiste caillte, moillithe nó míláimhseáilte?

Barr an bhosca inneachair
Bagáiste caillte, moillithe nó damáistithe
  • Ag taisteal le haeriompar

    Más rud é go bhfuil do bhagáiste caillte, damáistithe nó go bhfuil moill air, d’fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal cúiteamh de thart ar €1,220 mar uasmhéid. Bíodh sin mar atá, ní bheidh aon iallach ar aerlínte cúiteamh a thabhairt más rud é go ndearna siad a ndícheall chun na damáistí sin a sheachaint nó más rud é nárbh fhéidir leo é sin a dhéanamh.

    Maidir le bagáiste damáistithe, ní mór duit éileamh a thaisceadh leis an aerlíne laistigh de seacht lá tar éis duit do bhagáiste a fháil.
    Maidir le moill ar bhagáiste a fháil ar ais, tréimhse 21 lá atá i gceist anseo ar a mhéid.
Gearrthóg físe de 'Bagáiste caillte, moillithe nó damáistithe'

Bun an bhosca inneachair

An
t-eolas
a bheidh
uait