AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Tá sé de cheart ag gach duine taisteal.

Barr an bhosca inneachair
San Eoraip, tá sé deacair do dhuine amháin nó níos mó as cúigear taisteal de bharr seanaoise, míchumais nó míchumais luaineachta.

San Eoraip, tá sé deacair do dhuine amháin nó níos mó as cúigear taisteal de bharr seanaoise, míchumais nó míchumais luaineachta. Chun go mbainfí taitneamh as gach turas, tá sraith ceart bunaithe ag an Aontas Eorpach atá mar chuspóir aici a chur ar do chumas bogadh timpeall mar an gcéanna le haon duine eile, cibé ar an eitleán nó ar an traein.

Bun an bhosca inneachair

An
t-eolas
a bheidh
uait