AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal le modhanna eile

Ghlac an Coimisiún tograú i Nollaig 2008 ar chearta paisinéirú arna n-iompar ar muir agus d'uiscebhealaí intíre, agus arna n-iompar de chóiste agus de bhus.

Ag brath ar cé chomh luath agus a dhéanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach na tograí a fhormheas, d'fhéadfadh na cearta paisinéirí seo i leith na modhanna iompair breise thuas teacht i bhfeidhm laistigh de cúpla bliain amach anseo.

Má thugtar cosaint níos fearr do phaisinéirí nuair a bheidh siad ag taisteal, cabhróidh sé seo le feabhas a chur ar íomhá an iompair phoiblí agus cothóidh sé iomaíocht shláintiúil idir oibreoirí, chun seirbhísí iompair iomaíocha agus taitneamhacha a fhorbairt san Eoraip.